Według danych resortu rodziny od 15 marca pracę w Polsce podjęło ponad 270 tys. obywateli Ukrainy. Zdecydowaną większość z nich – 194 tys. – stanowią kobiety. Najwięcej osób w ostatnich miesiącach znalazło zatrudnienie w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim.

"Już 270 tys. obywateli Ukrainy znalazło pracę w Polsce po wprowadzeniu przepisów upraszczających procedurę ich zatrudniania. Jednocześnie w tym samym okresie sytuacja na rynku pracy była i pozostaje stabilna, a bezrobocie spada. Zestawienie tych danych wyraźnie świadczy o tym, jak chłonny jest rynek pracy w Polsce i jak ważne miejsce zajmują w nim cudzoziemcy, którzy wypełniają lukę kadrową w wielu branżach" - wskazała minister rodziny Marlena Maląg.

Obywatele Ukrainy pracują głównie w przetwórstwie przemysłowym, transporcie, gospodarce magazynowej oraz w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, a także w rolnictwie i budownictwie. Wśród zgłoszeń od pracodawców są również powiadomienia o zatrudnieniu w tak potrzebnych zawodach, jak: lekarz, pielęgniarka, opiekun osoby starszej i pomocniczy personel medyczny.

"Po kilku miesiącach wzrostu, liczba bezrobotnych obywateli Ukrainy w końcu maja tego roku spadła i tę tendencję obserwujemy również teraz. Z naszych szacunków wynika, że przed miesiącem w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 21 tys. obywateli Ukrainy. Obecnie takich osób jest 19 tys. Te szacunki potwierdzają, jak chłonny jest rynek pracy w naszym kraju i jak bardzo przedsiębiorcy są otwarci na zatrudnianie osób z zagranicy" – podkreśliła minister Marlena Maląg.

Reklama

Zaznaczyła, że ułatwianie obywatelom Ukrainy podejmowania pracy i usamodzielniania się jest jednym z priorytetów rządu od początku wojny.

"Kluczową rolę w tym obszarze odgrywają powiatowe urzędy pracy, ale współpracujemy w tym obszarze również z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Przykładem takich działań jest Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców +Razem Możemy Więcej+, w ramach którego dofinansowanie otrzyma 115 projektów, których celem jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna cudzoziemców" - przypomniała szefowa MRiPS.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1 proc. To spadek zarówno w odniesieniu do kwietnia, jak i do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce potwierdzają również dane Eurostatu za maj br. Wynika z nich, że Polska po raz kolejny znalazła się w czołówce państw europejskich z najniższym bezrobociem.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec