Jak wynika z przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte raportu "Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników", niemal trzy czwarte organizacji wdrożyło jasne regulacje dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej. Według autorów opracowania o znaczeniu tych kwestii dla zatrudnionych świadczy to, że 46 proc. respondentów deklaruje, że decyzja o zwiększeniu liczby dni obowiązkowej obecności w biurze skłoniłaby ich do zmiany pracodawcy.

Wiele organizacji nie zadbało o jasne reguły

"Polskie przedsiębiorstwa od kilku lat intensywnie eksperymentują, szukając najlepszych rozwiązań w zdalnym czy też hybrydowym modelu pracy. Nasze ogólnopolskie badanie stanu takich sposobów wykonywania obowiązków służbowych pokazuje, że nadal wiele organizacji pracujących w ten sposób nie zadbało o wprowadzenie jasnych reguł, co często przekłada się na niezadowolenie pracowników"- ocenił cytowany w podsumowaniu wyników badania John Guziak z Deloitte.

Reklama

Jak wskazano w raporcie firmy doradczej, upowszechnienie możliwości pracy spoza biura wymaga wdrożenia odpowiednich zasad i regulacji. Zdecydowana większość (73 proc.) respondentów deklaruje, że w ich organizacjach wprowadzono takie zasady. Przeciwnej odpowiedzi udzielił co czwarty badany. Najczęściej odpowiednie regulacje pojawiają się w firmach z branży technologicznej (87 proc.), a nieznacznie rzadziej w przedsiębiorstwach finansowo-ubezpieczeniowych (82 proc.) oraz oferujących usługi Shared Services (74 proc.).

Możliwość pracy zdalnej kluczowa przy wyborze pracodawcy

Z badania Deloitte wynika, że najbardziej preferowanym modelem jest podział na 2 dni w biurze oraz 3 dni zdalnie – takiej odpowiedzi udzieliło 24 proc. uczestników badania.

41 proc. ankietowanych oceniło indywidualną pracę jako bardziej efektywną podczas pracy zdalnej. Natomiast 39 proc. wskazało biuro jako lepsze miejsce dla współpracy z swoimi zespołami, zaznaczając, że zaangażowanie współpracowników jest wtedy wyższe.

Według autorów raportu możliwość pracy zdalnej jest dla pracowników jednym z decydujących czynników podczas wyboru pracodawcy. 46 proc. respondentów deklaruje, że decyzja o zwiększeniu liczby dni obowiązkowej obecności w biurze skłoniłaby ich do zmiany firmy. Jednocześnie ponad 30 proc. ankietowanych wyraziło gotowość zrezygnowania z części wynagrodzenia, aby uzyskać lub zachować możliwość pracy zdalnej w zadowalającym wymiarze dni. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka