Funkcjonariusze straży granicznej w Krakowie zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z krakowskich firm budowlanych. Zweryfikowali akta osobowe m.in. obywateli Mołdawii, Kirgistanu, Rumunii, Tadżykistanu.

Jak ustalili, obywatelka Rumunii - prezes zarządu kontrolowanej spółki - powierzała nielegalne wykonywanie pracy części zatrudnianych przez nią cudzoziemców. Nie mieli oni odpowiednich zezwoleń i uprawnień. Kobieta w 20 przypadkach nie dopełniła obowiązku informacyjnego wobec Wojewody Małopolskiego oraz Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez obcokrajowców.

Wobec pracodawcy zostanie wystosowany wniosek do sądu o ukaranie.

Reklama

Na podstawie zapisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obywatelce Rumunii grozi kara grzywny do 30 tys. zł.(PAP)

Autor: Beata Kołodziej