Poziom zatrudnienia w Polsce zwiększył się o 0,9 proc. kw/kw w IV kw. 2022 r. (po spadku o 0,4 proc. w tym ujęciu w poprzednim kwartale), wynika z danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat.

W ujęciu rocznym odnotowano w Polsce spadek liczby zatrudnionych o 0,2 proc. (wobec spadku o 0,9 proc. r/r kwartał wcześniej).

W całej Unii Europejskiej poziom zatrudnienia w IV kwartale ub.r. wzrósł o 0,3 proc. w ujęciu kwartalnym i o 1,3 proc. r/r.

Strefa euro

Reklama

Liczba osób zatrudnionych w strefie euro zwiększyła się o 0,3 proc. kw/kw i o 0,3 proc. kw/kw w całej Unii Europejskiej w IV kw. 2022 r, wynika z danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat.

W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 1,5 proc. w strefie euro i o 1,3 proc. w całej UE.