W 12 wojewódzkich urzędach pracy, które odpowiedziały na pytania DGP, ponad 90 firm zgłosiło w I kw. zamiar zwolnienia niemal 8 tys. pracowników. Przed rokiem działające na ich terenie przedsiębiorstwa brały pod uwagę rozwiązanie stosunku pracy z nieco ponad 4 tys. osób, a zgłoszenia pochodziły od ponad 80 zakładów. Mamy do czynienia z wyraźnym trendem wzrostowym. Jak wynika z danych GUS, w roku ubiegłym w całym kraju 364 zakłady zgłosiły 30,6 tys. pracowników do zwolnienia. To odpowiednio o 6,7 proc. i ponad 47 proc. więcej niż w 2022 r.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ