Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że posiedzenie rządu odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 11:00.

Czym zajmą się ministrowie?

Reklama

Rząd zajmie się projektem usprawniającym finansowanie inwestycji z części pożyczkowej KPO oraz projektem zmian w kodeksie pracy, który ma dostosować polskie prawo do wymogów unijnych w zakresie ochrony pracowników przed szkodliwymi substancjami.

Harmonogram posiedzenia rządu z 16 kwietnia

Porządek, zaplanowanego na 16 kwietnia 2024 r., posiedzenia rządu przedstawia się następująco:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (UD33). Wnioskodawca: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (UC22). Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Sprawy bieżące.