Bezrobocie w Polsce

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 529 tys. w maju wobec 528 miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w maju 6%.

Reklama

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5% na koniec maja 2024 r. wobec 5,1% miesiąc wcześniej.

Strefa euro

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4% w maju 2024 r. wobec 6,4% miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 6,4%.

Pomiar Eurostatu

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.