Preferencje dotyczące trybu pracy wśród Polaków

Jak wynika z badania, z grupy 49 proc. badanych, którzy preferują pracę zdalną, 29 proc. z nich deklaruje, że chcieliby pracować hybrydowo z przewagą pracy zdalnej, a 20 proc. oczekuje przewagi pracy stacjonarnej.

Jak przekazano, 35 proc. respondentów wskazuje, że preferują model wykonywania obowiązków w pełni stacjonarnie, a 16 proc. - w pełni zdalnie.

Reklama

Znaczenie elastyczności

Wyniki badania wskazują, że otwartość firmy na różne modele wykonywania obowiązków pozytywnie wpływa na chęć aplikowania 76 proc. Polaków. Z kolei 74 proc. respondentów "dobrze ocenia i chętniej zaaplikuje na ofertę pracy w danej organizacji, jeśli daje ona możliwość dowolnego ustalenia proporcji pomiędzy pracą zdalną a pracą z biura" - przekazano w raporcie.

Z badania wynika, że Polacy w modelu hybrydowym bardziej preferują pracę stacjonarnie raz w tygodniu, niż trzy. Praca stacjonarna trzy dni w tygodniu negatywnie wpłynie na chęć aplikacji u 23 proc. badanych (pozytywnie ocenia ją zaś 34 proc. osób). Oferta pracy hybrydowej, w której trzeba pracować jeden dzień w tygodniu stacjonarnie, wpływa natomiast negatywnie na 19 proc. badanych, a 37 proc. chętniej zaaplikuje na taką ofertę.

Oceny ofert pracy w różnych modelach

40 proc. respondentów dobrze ocenia oferty pracy w modelu wyłącznie zdalnym, bez możliwości wizyt w biurze. 74 proc. badanych chętniej zaaplikuje na ofertę pracy, w ramach której pracodawca udziela wsparcia rzeczowego lub finansowego w wyposażeniu stanowiska pracy w domu dla osób pracujących zdalnie lub hybrydowo. Natomiast 26 proc. respondentów ocenia negatywnie model pracy w pełni zdalnej i niechętnie zaaplikuje na takie oferty.

Pracę w modelu w pełni stacjonarnym pozytywnie ocenia 19 proc. badanych, a 40 proc. deklaruje, że takie warunki wpływają negatywnie na ich decyzję o aplikacji do takiej pracy.

Poszukiwanie pracy w zależności od modelu

Jak wynika z badania, 15 proc. Polaków szuka obecnie pracy zdalnej, ponieważ ich obecny pracodawca im tego nie umożliwia. 2 proc. wskazuje natomiast na sytuację odwrotną, w której chcą pracować z biura, a obecny pracodawca oferuję pracę jedynie w pełni zdalną. 17 proc. badanych deklaruje, że nie poszukują obecnie pracy, ponieważ w aktualnym miejscu zatrudnienia mogą wykonywać zadania w odpowiedniej dla nich formie.

Jeden na pięciu respondentów wskazuje, że "odpowiedni tryb pracy jest dla nich najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o aplikowaniu do danego pracodawcy" - podano.

Natomiast 55 proc. badanych wskazało, że szukając pracy, skorzystaliby oni z filtra zawężającego oferty do tych z pracą zdalną lub hybrydową.

Jak przekazano, w serwisie Pracuj.pl 63 proc. wszystkich opublikowanych ogłoszeń w okresie od stycznia do czerwca br. dotyczyło pracy stacjonarnej. Dla pracy w modelu hybrydowym było to ok. 1/4 ogłoszeń, a dla pracy w pełni zdalnej - 9 proc.

Badanie „Modele pracy w nowej rzeczywistości” zostało przeprowadzone w marcu 2024 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 2059 Polaków w wieku 18–65. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających. (PAP)