W projekcie budżetu socjalistyczny gabinet przewiduje pozbawianie przedsiębiorców dokonujących zwolnień państwowego wsparcia, polegającego m.in. na otrzymywaniu subsydiów lub zwolnień podatkowych.

Dokument przedstawiony partiom politycznym reprezentowanym w jednoizbowym Zgromadzeniu Republiki przewiduje, że karane nieprzyznawaniem państwowego wsparcia będą firmy, które w 2020 r. notowały zyski, ale mimo tego po 1 października br. zdecydowały się na ograniczenie liczebności swojej załogi.

Projekt budżetu przewiduje, że na wsparcie państwa w 2021 r. liczyć mogą spółki, które nie tylko nie zwalniają pracowników, ale też mają siedzibę lub stałe przedstawicielstwo na terytorium Portugalii.

“Ten wyjątkowy reżim służący utrzymaniu miejsc pracy, szczególnie w dużych firmach, jest tymczasowy” - napisano w dokumencie.

Publiczna telewizja RTP przypomina, że złożenie rządowego projektu budżetu na 2021 r. do parlamentu zbiegło się z utrzymującą się od pierwszej połowy października drugą falą epidemii i rekordowymi dobowymi wzrostami zakażeń na poziomie ponad 2000.

W połowie października premier Costa zapowiedział, że jego rząd zrobi wszystko, aby nie doprowadzić do sytuacji z marca i kwietnia, kiedy z powodu przymusowej izolacji społecznej nastąpił paraliż portugalskiej gospodarki.