PIE zwrócił uwagę, że najmłodsi pracownicy - zaliczani często do kategorii niskich dochodów oraz niskich umiejętności - "są szczególnie narażeni na ryzyko utraty pracy". Dodali, że w II kwartale 2020 r. najwyższe ryzyko utraty pracy przez osoby w wieku 16-24 lata odnotowano w Hiszpanii (ok. 19 proc.), Portugalii (ok. 14 proc.) oraz Irlandii (ok. 13 proc.).

"Polska wypada na tym tle relatywnie dobrze z ryzykiem na poziomie ok. 5 proc." - wskazali analitycy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Zaznaczono, że duży wpływ na ograniczenie zatrudnienia osób młodych miał spadek liczby kontraktów terminowych. W II kwartale 2020 r. w UE zatrudnionych na kontrakty terminowe było 19,2 mln osób w wieku 20-64 lata, "co stanowi spadek o 2,3 mln względem I kwartału 2020 r. (21,5 mln osób)". W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. udział kontraktów terminowych w zatrudnieniu młodych w wieku 15-24 lata zmalał o 3,5 pkt. proc., podczas gdy w grupie wiekowej 20-64 lata - o 1,4 pkt. proc. względem II kwartału 2020 r.

Jak podał PIE, że poziom ryzyka utraty pracy oraz tymczasowego zwolnienia lub zmniejszenia wymiaru pracy jest zróżnicowany w obrębie poszczególnych państw. Ryzyko zwolnień tymczasowych lub obniżenia wymiaru świadczonej pracy wśród osób o niskich dochodach było najwyższe w Irlandii (40 proc.), na Cyprze (32 proc.) oraz w Grecji i Włoszech (odpowiednio: ok. 31 i 30 proc.).

Reklama

Osoby o niskich dochodach najbardziej narażone na ryzyko utraty pracy były zaś w: Hiszpanii (12 proc.), Irlandii (10 proc.) oraz Włoszech i Austrii – ok. 6 proc.

"W Polsce ryzyko utraty pracy przez osoby o niskich dochodach wyniosło jedynie ok. 2 proc., a czasowych zwolnień/redukcji czasu pracy – ok. 13 proc. Były to jedne z najniższych wartości wśród analizowanych krajów" - wskazano, powołując się na dane Eurostatu.