W raporcie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego pt. "Przyszłość pracy w sektorze finansowym" odnotowano, że 61 proc. ankietowanych pracowników w trakcie pandemii COVID-19 doświadczyło przyspieszenia automatyzacji zadań wchodzących w zakres ich obowiązków, z czego 28 proc. – wyraźnego. Ponad co trzecia badana osoba przyznała z kolei, że na wysokim poziomie opanowała umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Zaawansowaną umiejętność współpracy z systemami sztucznej inteligencji (AI) deklaruje co piąty badany (22 proc.).

"65 proc. badanych zdaje sobie sprawę, że w ciągu najbliższych 5 lat będzie współpracować z najnowszą technologią, w tym 21 proc. liczy się z koniecznością zmiany stanowiska. Blisko połowa (44 proc.) uważa, że sektor finansowy jest pewnym i bezpiecznym miejscem pracy w dobie transformacji cyfrowej" - podano w raporcie.

Reklama

Według autorów raportu nowym zjawiskiem w sektorze finansowym jest "cyfrowa prekaryzacja pracy", czyli wzrost niepewności z uwagi na proces implementacji nowych technologii informatycznych. Jak dodano, choć pracownicy sektora finansowego reprezentują kontrastujące postawy, "cyfrowi wyjadacze" są świadomi nadciągających zmian.

"Co trzeci z nich twierdzi, że więcej niż połowa wykonywanych przez niego/nią zadań zostanie w niedalekiej przyszłości zautomatyzowana, jednak jest to świadomość motywująca do działania. W przeciwieństwie do +cyfrowych sceptyków+, którzy negują wpływ rewolucji cyfrowej na ich stanowisko pracy (32 proc. jest przekonanych, że wdrażane technologie nie wpłyną zupełnie lub wpłyną tylko w pojedynczych sytuacjach na ich pracę)" - napisano.

Pandemia napędza automatyzację

Raport pokazał, że w czasach pandemii co trzeci pracownik sektora finansowego pracuje zdalnie. Wymusza to automatyzację zadań związanych m.in. z raportowaniem (84 proc. ankietowanych) i prowadzeniem korespondencji bieżącej (82 proc.) oraz monitoringiem pracy (76 proc.). Szczególnym przykładem postępującej i zauważalnej robotyzacji i automatyzacji może być funkcja doradcy klienta. Spośród badanych doradców aż co czwarty doświadczył automatyzacji więcej niż połowy wykonywanych zadań.

Według raportu w dobie postępującej rewolucji cyfrowej wzrośnie popyt m.in. na programistów, analityków danych i Data Scientists, specjalistów ds. AI, uczenia maszynowego (ML), Big Data, cyfrowej strategii i marketingu czy specjalistów ds. rozwoju biznesowego i transformacji cyfrowej. Wśród potencjalnych pracowników szczególnie cenieni mają być kandydaci potrafiący dobrze rozpoznać potrzeby klientów i umiejętnie wykorzystać gromadzone przez firmę dane, by prawidłowo je opisać i zaadresować z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych.

Raport "Przyszłość pracy w sektorze finansowym" opiera się na badaniu ilościowym zaprojektowanym przez zespół DELab UW na zlecenie i we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Działalność Rady jest koordynowana przez PARP i Radę Programową ds. Kompetencji, a powstanie raportu zostało sfinansowane ze środków europejskich w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

PARP nie jest współautorem publikacji i nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Ankieta została przeprowadzona w październiku i połowie listopada 2020 r. wśród pracowników sektora finansowego w Polsce. 172 respondentów odpowiedziało na pytania z zakresu transformacji cyfrowej w sektorze finansowym, pracy zdalnej, automatyzacji zadań, kompetencji, szkoleń i zmian zachodzących w czasie pandemii COVID-19. Badanie ankietowe zostało wzbogacone 37 wywiadami przeprowadzonymi z pracownikami różnych szczebli sektora finansowego, aby objąć szerokie spektrum perspektyw na zachodzące zmiany.