Badania przeprowadzone w brytyjskich firmach pokazują, że 4-dniowy tydzień pracy może być korzystnym rozwiązaniem zarówno dla pracodawców jak i zatrudnionych. Może nie tylko poprawić równowagę między pracą a życiem osobistym ale też ograniczyć problem wypalenia zawodowego wśród pracowników.

Wnioski dotyczą zaplanowanego na pół roku badania, w bierze od początku czerwca udział 73 firmy i 3,3 tys. pracowników z Wielkiej Brytanii.

Wstępne wyniki zostały opublikowane pod koniec zeszłego miesiąca. Okazuje się, że 4-dniowy tydzień pracy nie przekłada się na spadek produktywności. Według prawie połowy przełożonych (46 proc.) produktywność w nowym grafiku utrzymała się na stabilnym poziomie, a według 34 proc. nawet „lekko wzrosła”. Wybitna większość badanych menedżerów (86 proc.) stwierdziła, że „prawdopodobne”/”bardzo prawdopodobne” jest, że utrzyma nowe rozwiązanie po zakończeniu eksperymentu.

Reklama

Podobne badania prowadzone są chociażby w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Irlandii.