Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) oczekuje, że globalny niedobór miejsc pracy będzie się pogłębiał w 2023 r., z 41 milionów w zeszłym roku. Liczba bezrobotnych prawdopodobnie wyniesie 208 milionów — co odpowiada stopie bezrobocia na poziomie 5,8 proc..

„Większości krajów nie uda się w przewidywalnej przyszłości w pełni powrócić do poziomu sprzed pandemii” – powiedział dyrektor generalny MOP Gilbert Houngbo. „Co gorsza, postęp na rynkach pracy będzie prawdopodobnie zbyt powolny, aby zredukować ogromne deficyty godnej pracy, które istniały przed pandemią i zostały pogłębione przez pandemię”.

W rezultacie pracownicy, których dochody są już ograniczane przez gwałtownie rosnącą inflację, mogą być zmuszani do pracy o niższej jakości niż stanowiska, którymi mogliby się cieszyć w lepszych warunkach ekonomicznych.

Wskaźnik uczestnictwa w sile roboczej / Bloomberg