Urlop opiekuńczy - kogo dotyczy?

Urlop opiekuńczy to aż 5 dodatkowych dni wolnych w roku, które mogą być wykorzystane przez pracownika w przypadku konieczności zapewnienia opieki lub wsparcia członkowi rodziny, lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która potrzebuje pomocy z poważnych względów medycznych. Za członków rodziny uznaje się syna, córkę, matkę, ojca oraz małżonka.

Co ważne, pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia tego urlopu. Urlop opiekuńczy można wykorzystać jednorazowo lub w częściach, a jego okres jest wliczany do stażu pracy. Warto jednak pamiętać, że za czas przebywania na urlopie opiekuńczym pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

Reklama

Jak złożyć wniosek o urlop opiekuńczy?

Pracownicy zainteresowani skorzystaniem z urlopu opiekuńczego muszą złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej, co najmniej dzień przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Wniosek powinien zawierać dane osoby wymagającej opieki oraz wyjaśnienie przyczyn konieczności zapewnienia tej opieki.

Nowelizacja Kodeksu pracy stanowi istotny krok w kierunku większej elastyczności na rynku pracy, zapewniając pracownikom niezbędne wsparcie w sytuacjach wymagających osobistej opieki nad bliskimi. Oczekuje się, że ta zmiana przyczyni się do zwiększenia satysfakcji pracowników i poprawy ich ogólnego samopoczucia.