Dane ADP Research Institute, firmy zajmującej się płacami, wykazały, że w zeszłym roku roczny wskaźnik awansu na stanowiska kierownicze spadł w przypadku praktycznie wszystkich pracujących dorosłych. W 2023 r. zaledwie 2,1 proc. pracowników z pokolenia Z – z których najstarsi mają obecnie 27 lat – awansowało, w porównaniu z wysokim poziomem 2,5 proc. w 2021 r. Wśród milenialsów wskaźnik ten spadł w zeszłym roku o prawie pełny punkt procentowy.

ikona lupy />
Roczne wskaźniki awansów na stanowiska kierownicze według pokolenia / Bloomberg

Ben Hanowell, dyrektor ds. badań nad analityką personalną w ADP i autor raportu zauważa, że mniej osób zatrudnia się i rzadziej tworzy się nowe zespoły, w związku z czym zapotrzebowanie na nowych menedżerów jest mniejsze. „Pracodawcy po prostu mniej desperacko potrzebują pracowników niż wtedy, gdy doszło do ogromnego załamania podaży pracy” – powiedział Hanowell.

Reklama

Mniej awansów zawodowych także w 2024 r.

Jak wynika z badań dla Bloomberg News wykonanych przez firmę Live Data Technologies, zajmującej się analizą siły roboczej, spowolnienie w awansach będzie kontynuowane w 2024 r.

W pierwszych trzech miesiącach roku spośród 68 milionów pracowników umysłowych awansowało zaledwie 1,3 proc., co stanowi najniższy wskaźnik w jakimkolwiek pierwszym kwartale w ostatnich pięciu latach.

Według standardów historycznych obecne tempo awansów nie jest niskie. Jednak tempo spowolnienia widoczne w ciągu ostatnich kilku lat jest wyraźne i zmiana ta stała się bardziej bolesna dla pracowników, którzy chcieli szybko awansować.

Negatywny wpływ degradacji stanowisk

W latach 2021 i 2022 inflacja nazw stanowisk była powszechna, ponieważ pracodawcy wykorzystywali opisy, aby przyciągnąć doświadczonych pracowników.

„Czasami pracodawcy awansowali ludzi nieco ponad ich umiejętności lub pracownicy podejmowali prace, które przekraczały ich umiejętności” – powiedział Aaron Terrazas, główny ekonomista Glassdoor. Obecne środowisko „jest trochę zawiedzione po tego rodzaju agresywnym zatrudnianiu dwa lata temu” – dodał Terrazas.

Widać to wyraźnie w najnowszym rządowym raporcie dotyczącym zatrudnienia. Choć wzrost liczby pracowników poza rolnictwem (272 tys. w zeszłym miesiącu) przekroczył wszelkie szacunki, jest to nadal zauważalne spowolnienie w porównaniu ze średnią miesięczną stopą zatrudnienia wynoszącą 604 tys. w 2021 r. Raport wykazał spadek zatrudnienia pracowników w wieku od 20 do 24 lat.

ikona lupy />
Wskaźnik awansów pracowników umysłowych w USA / Bloomberg

Rynek pracodawcy

W miarę jak rynek pracy się rozluźniał, równowaga sił powróciła do pracodawców, którzy są pod mniejszą presją, aby zapewniać awanse i tym samym zatrzymać pracowników.

Liczba zwolnień utrzymuje się na historycznie niskim poziomie, ale pracownicy nie zmieniają pracy tak często jak jeszcze kilka lat temu, bo nie są tak pewni swojej zdolności do znalezienia nowej pracy. Według najnowszych danych Departamentu Pracy liczba pracowników, którzy dobrowolnie odeszli w kwietniu, oscylowała wokół najniższego poziomu od trzech lat.

Aby kontrolować koszty, firmy zmniejszyły także tempo awansów. Z lutowego raportu Morgan Stanley wynika, że kadra kierownicza najwyższego szczebla podczas rozmów telefonicznych o zarobkach mówi o „efektywności operacyjnej”.

Ryzyko utraty najlepszych talentów

Jednak działanie takie wiąże się również z ryzykiem dla firm. Firmy, które rezygnują z zatrudniania i opóźniają awanse najlepszych pracowników, mogą zdemoralizować swoich najzdolniejszych współpracowników, a w niektórych przypadkach stracić ich na rzecz konkurencji.

ikona lupy />
Udział ofert pracy w USA ze tytułem „senior” powraca do poziomu sprzed pandemii / Bloomberg

Rosnący impas na rynku pracy oznacza, że młodzi pracownicy są mniej optymistyczni co do znalezienia nowego stanowiska lub awansu, a zaufanie pracowników wśród początkujących pracowników jest blisko najniższego poziomu od 2016 r. - wynika z danych Glassdoor. Opóźnienia w karierze mogą być znaczące. Pierwsza praca może służyć jako punkt odniesienia dla przyszłych stanowisk i wynagrodzeń.