W sondażowym badaniu, na podstawie którego powstał raport, wzięło udział 40 tys. pracownic z USA i Kanady zatrudnionych w 47 firmach.

Zdaniem CEO i współzałożycielki organizacji non profit LeanIn.Org Rachel Thomas, jeśli tak duży odsetek kobiet zmniejszy swoje zaangażowanie na rynku pracy, to załamaniu ulegnie trend wzmacniania pozycji kobiet na nim, który dokonał się w latach poprzedzających przeprowadzenie badania. Dyrektor generalna wskazuje chociażby na 22-proc. wzrost odsetka kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych od 2015 roku.

Raport zwraca uwagę, że to właśnie kobiety zatrudnione na wysokich stanowiskach kierowniczych są szczególnie mocno obciążone zawodowymi negatywnymi skutkami pandemii i półtora raza częściej niż mężczyźni rozważają zmniejszenie swojej aktywności zawodowej, w dużej mierze z powodu wypalenia.

Co więcej, kobiety na eksponowanych stanowiskach często wykonują dodatkowe obowiązki rodzicielskie. Poza tym wymaga się od nich wyższych standardów pracy niż od mężczyzn i mogą być bardziej od nich skłonne do brania na siebie winy za niepowodzenia.

Niestety, z dokumentu wynika, że „kara za macierzyństwo” jest faktycznym zjawiskiem.