W poniedziałek firma doradcza Deloitte poinformowała o wynikach swojego badania, które dotyczyło sytuacji kobiet w miejscach pracy. W badaniu wzięło udział pięć tysięcy kobiet z dziesięciu krajów świata (Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Niemcy, Indie, Japonia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, RPA).

"Badanie Women @ Work 2022: A Global Outlook pokazało niepokojące długoterminowe skutki pandemii – wskaźniki stresu i doświadczenia nękania lub mikroagresji pozostają wysokie. Co więcej, powszechne wypalenie i brak elastycznej pracy nadal utrudniają postęp we wspieraniu pracujących kobiet" - napisano.

Według Deloitte 53 proc. kobiet zadeklarowało, że ich poziom stresu wzrósł względem ubiegłego roku, a "niemal połowa odczuwa wypalenie zawodowe". Ponadto "prawie połowa" badanych kobiet oceniła stan swojego zdrowia psychicznego jako zły lub bardzo zły - jedna trzecia respondentek była nieobecna w pracy z uwagi na takie problemy.

Zwrócono uwagę, że dla "wielu" respondentek kwestie związane ze zdrowiem psychicznym są "krępujące" - 43 proc. badanych jest skłonna "swobodnie o tym mówić w miejscu pracy".

Reklama

Badanie wykazało, że w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła liczba kobiet szukających nowej pracy, a "co dziesiąta przyznaje, że aktywnie poszukuje pracy. 40 proc. z nich wskazało na wypalenie zawodowe jako główny powód chęci zmiany pracy" - dodała firma Deloitte.

"Ponad połowa kobiet planuje zmianę miejsca pracy w ciągu kolejnych dwóch lat: najwięcej wśród kadry kierowniczej średniego szczebla i szeregowych pracowników, spośród których mniej niż jedna czwarta planuje pozostać w dotychczasowym miejscu pracy przez dłużej niż dwa lata. Jedynie 10 proc. badanych kobiet nie planuje zmiany pracy przez okres dłuższy niż pięć lat" - wymienia Deloitte.

Deloitte przekazał, że przypadki zachowań dyskryminujących kobiety zdarzają się "coraz częściej". "W ciągu ostatniego roku aż połowa kobiet doświadczyła w pracy mikroagresji, a 14 proc. – nękania. Z kolei 59 proc. pracowniczek spotkało się z działaniami, które wykluczały je z codziennej pracy. Zdecydowana większość kobiet, bo aż 93 proc., nadal obawia się, że informowanie o takich wydarzeniach wpłynie negatywnie na rozwój ich kariery zawodowej, co skutkuje tym, że jedynie 23 proc. takich zachowań zostało zgłoszonych pracodawcy" - napisano.

Problemy pogłębiają się wraz z przynależnością do mniejszości etnicznych lub środowiska LGBT+ - zauważyła firma doradcza. "Przedstawicielki tej pierwszej grupy częściej odczuwają wypalenie zawodowe niż kobiety należące do głównej grupy etnicznej w badanym kraju. Również dużo rzadziej zgłaszają przypadki wykluczenia w nieformalnych kontaktach (15 proc. vs 10 proc.) i protekcjonalnego traktowania (9 proc. vs 2 proc.)" - wskazano.

Kobiety ze społeczności LGBT+ "częściej (o 10 proc.) przyznają, że doświadczyły protekcjonalnego traktowania lub że ich opinie były kwestionowane przez przełożonych, a także że zwracano się do nich w sposób nieprofesjonalny lub niegrzeczny (o 7 proc.)".

Badanie zostało przeprowadzone przez Deloitte Global między listopadem 2021 r. a lutym 2022 r. wśród pięciu tysięcy kobiet reprezentujących 10 krajów i sektorów. Każda respondentka udzieliła odpowiedzi na 21 pytań dotyczących jej doświadczeń w miejscu pracy, wpływu takich doświadczeń na jej życie osobiste oraz działań podejmowanych przez pracodawcę w celu wsparcia ich rozwoju zawodowego i dobrego samopoczucia.

Autorka: Ewa Nehring