To wnioski płynące z raportu „The Job Market Outlook for Grads” przygotowanego przez firmę ZipRecruiter. Zdaniem dyrektora generalnego ds. marketingu w CareerBuilder najważniejsze są umiejętności komunikacyjne, od których zależy, jak pracownicy radzą sobie w różnych skomplikowanych sytuacjach.

ZipRecruiter sporządziło listę kompetencji miękkich, które najczęściej pojawiały się na liście wymagań w ogłoszeniach zamieszczonych w portalu.

  • Umiejętności komunikacyjne (6,1 miliona wskazań);
  • Obsługa klienta (5,5 mln);
  • Planowanie (5 mln);
  • Zarządzanie czasem (3,6 mln);
  • Zarządzanie projektami (2,8 mln);
  • Analityczne myślenie (2,7 mln);
  • Umiejętność samodzielnej pracy (2 mln);
  • Elastyczność (1,3 mln).

Skąd tak duże znaczenie sfery komunikacyjnej? Wynika między innymi z upowszechnienia się pracy zdalnej i hybrydowej, które mocno utrudnia proces porozumiewania się i coraz bardziej opiera się na nowych technologiach, co pociąga za sobą wzrost znaczenia pewnych form współpracy (np. maili). Poza tym firmy w coraz większym stopniu wdrażają programy mające na celu zwiększenie różnorodności i inkluzywności oraz zwalczanie nierówności.

Reklama