Przypomnijmy, otwarcie ochrony zdrowia na tego rodzaju specjalizacje nie jest nowością – wcześniej wprowadzono możliwość dokształcenia się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży (choć w tym przypadku specjalizacja nie była skierowana do absolwentów socjologii, ale jedynie medycyny, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki oraz resocjalizacji). Z kolei na początku kwietnia br. weszły w życie przepisy tworzące specjalizację z zakresu psychoterapii uzależnień. Choć z kolei w tym przypadku grono uprawnionych było dużo szersze – oprócz absolwentów medycyny, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i socjologii specjalistami z tego zakresu mogły zostać również położne, absolwenci pracy socjalnej, pedagogiki specjalnej, zdrowia publicznego, a także nauk o rodzinie.
Autorzy projektu podkreślają, że osoba, która zdobędzie tytuł specjalisty z dziedziny psychoterapii, będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych i związanych z nimi zaburzeń somatycznych. – System opieki zdrowotnej uzyska wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie udzielać świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej – czytamy w uzasadnieniu.
Reklama