48 proc. ankietowanych przyznało, że przeszliby na niepełny etat, gdyby pracodawca wyraził na to zgodę. Ponad połowa (56 proc.) respondentów rzuciłaby pracę, gdyby nie byli od niej uzależnieni finansowo.

Wyniki badań instytutu Yougov zostały opublikowane w tym tygodniu przez ubezpieczyciela HDI. Analiza dotyczyła 3891 osób powyżej 15. roku życia – informuje serwis T-online.

W 2019 r. podczas takich badań 41 proc. stwierdziło, iż przestałoby pracować, gdyby mieli wystarczające środki finansowe. Ponad ¾ z zadowoleniem przyjęłoby wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy (ale większość uznała, że tylko w przypadku, kiedy nie zmniejszyłoby się wynagrodzenie).

Tegoroczne badanie pokazuje, że osłabiły się więzi młodych osób z miejscem pracy. W 2022 r. 58 proc. (z grupy osób poniżej 25. roku życia) stwierdziło, że nie wyobraża sobie życia bez pracy. Jeszcze w 2020 r. było to 69 proc.

Reklama
W II kwartale 2022 r. w Niemczech było ok. 1,9 mln wakatów – wynika z danych Instytutu Badań Rynku Pracy i Zawodu (IAB). Ilość wolnych miejsc okazała się rekordowa. Jak podkreślają niemieckie media, sytuacja jest szczególnie trudna w szpitalach i placówkach opiekuńczych, ale kadry brakuje też np. w branży IT.

To dowód gwałtownych zmian na rynku pracy – zaznaczają Federalna Agencja Pracy oraz HDI, komentując wyniki badania.

Z kolei Torsten Withake, szef regionalnej dyrekcji Federalnej Agencji Zatrudnienia w Nadrenii Północnej-Westfalii podkreśla, iż to „nic dziwnego”, że wymagania firm i pracowników się zmieniają.

„Szczególnie młodzi specjaliści w Niemczech energicznie dążą do swobody w pracy” – ocenia Christopher Lohmann, szef HDI w Niemczech.