W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7,2% i wyniosło 6 665,64 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,2% i wyniosło 6 484,9 tys. osób, podano w komunikacie.

"W marcu w porównaniu z lutym 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się minimalnie (o 0,2%), w przeciwieństwie do marca 2021 r. kiedy to względem lutego 2021 r. widoczny był jego niewielki spadek (o 0,1%). Zwiększenie przeciętnego zatrudnienia w marcu 2022 r. było wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, w tym także zatrudniania pracowników sezonowych oraz powrotu osób z urlopów bezpłatnych" - czytamy w komunikacie.

"Porównując marzec 2022 r. do marca 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,4%, podczas gdy w marcu 2021 r. względem marca 2020 r. odnotowano jego spadek o 1,3%" - czytamy dalej.

Konsensus rynkowy to 10,5% wzrostu r/r w przypadku płac i 2,4% wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

Reklama

(ISBnews)