To ważna zmiana, szczególnie dla tych, którzy zarabiają najmniej, czyli 3600 zł brutto lub niewiele więcej. Od 1 stycznia 2024 minimalne wynagrodzenie nauczyciela wyniesie 4242 zł brutto.

Wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela w 2023 r.

Dla początkujących nauczycieli wynagrodzenie zasadnicze wynosi obecnie 3600 zł brutto. Bez dodatków ta kwota stanowi całość zarobków nauczyciela, czyli tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie w Polsce.

Reklama

Nauczyciel z większym doświadczeniem i kwalifikacjami może liczyć na maksymalnie 4550 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego.

Na jakie dodatki mogą liczyć nauczyciele w 2023 r.?

W roku szkolnym 2023/24 nauczyciele mogą liczyć na różne rodzaje dodatków, które zależą od pełnionej funkcji oraz specyfiki placówki. Oto kilka przykładów:

  • Dodatek funkcyjny - dyrektorzy szkół mogą otrzymać dodatek funkcyjny w wysokości od 5 proc. do 100 proc. zasadniczego wynagrodzenia. Natomiast dodatek funkcyjny dla nauczycieli za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy wynosi około 600 zł.
  • Dodatek za trudne warunki pracy - jest to dodatkowe 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela za prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także za prowadzenie zajęć w specjalnych przedszkolach, szkołach i klasach, oraz indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. Dodatkowo nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych otrzymują 25 proc. stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.
  • Dodatek za uciążliwe warunki pracy - nauczyciele pracujący w warunkach uciążliwych mogą otrzymać dodatek w wysokości ustalonej według stawki dodatku za trudne warunki pracy, powiększonej o 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego.
  • Dodatek za wysługę lat - pracownicy otrzymują 1 proc. podstawy pensji za każdy przepracowany rok, jednak nie może to przekroczyć 20 proc.
  • Dodatek wiejski - wynosi 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Ponadto w październiku 2023 roku nauczyciele otrzymali specjalny, jednorazowy dodatek w wysokości 1125 zł (realnie około 755 zł po odliczeniu podatków i składek) z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Czego domaga się ZNP?

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) domaga się od rządu obiecanej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 1500 zł, co stanowiłoby znaczący wzrost płac. Nauczyciele początkujący zaczną zarabiać do 5200 zł brutto, a ci z większym doświadczeniem - do 6000 zł brutto miesięcznie. Koszt takiego przedsięwzięcia dla państwa to około 17 miliardów złotych.

Czytaj także: Dodatek osłonowy od 228,8 zł do 822,25 zł. Wnioski od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. Także przez Internet. Wypłata do końca czerwca 2024 r.

Jakie jest średnie wynagrodzenie nauczyciela w 2023 r.?

Wynagrodzenie zasadnicze to gwarantowana minimalna płaca dla nauczyciela na danym stopniu awansu. Wynagrodzenie średnie uwzględnia liczne dodatki, nadgodziny oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Różnica ta jest ważna, ponieważ dodatki i nadgodziny mogą znacząco zwiększyć rzeczywiste wynagrodzenie nauczyciela.

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2023 roku wynosiło 7124 zł brutto.