Dwa główne składniki kosztów pracy to płace i koszty pozapłacowe. W strefie euro płace za godzinę pracy wzrosły w trzecim kwartale 2023 r. o 5,3 proc., a składnik pozapłacowy o 5,1 proc. w porównaniu z kwartałem sprzed roku. W tym samym czasie w całej Wspólnocie płace za godzinę pracy wzrosły o 5,8 proc., podczas gdy składnik pozapłacowy wzrósł o 5,4 proc.

Podział według działalności gospodarczej

W porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego godzinowe koszty pracy w strefie euro wzrosły w trzecim kwartale 2023 r. o 4,2 proc. w gospodarce niebiznesowej.

Reklama

W biznesie praca podrożała o 5,8 proc., w tym w przemyśle o 5,8 proc., w budownictwie o 6,2 proc. i o 5,7 proc. w usługach.

W Unii Europejskiej wzrost kosztów pracy było bardziej widoczny. Godzinowy koszt pracy wzrósł o 4,8 proc. w gospodarce niebiznesowej i o 6,1 proc. w gospodarce korporacyjnej (o 6,2 proc. w przemyśle, o 6,4 proc. w budownictwie i o 6,0 proc. w usługach).

Największe wzrosty kosztów wynagrodzeń w krajach UE

W trzecim kwartale 2023 roku najwyższe roczne wzrosty godzinowych kosztów wynagrodzeń w całej gospodarce odnotowano w Chorwacji, gdzie płace wzrosły o 16,2 proc. Kolejne były: Bułgaria, ze wzrostem wynagrodzeń o 15,8 proc., Węgry (+15,4 proc.) i Rumunia (+15,1 proc.). Cztery kolejne państwa członkowskie UE, które odnotowały wzrost wynagrodzeń powyżej 10 proc. to: Łotwa (+12,4 proc.), Polska (+12,2 proc.), Litwa (+11,2 proc.) i Estonia (+11,0 proc.).

Koszty pracy w Polsce

W Polsce w trzecim kwartale 2023 r. w porównaniu do kwartału sprzed roku zarówno składnik wynagrodzeń jak i składnik kosztów pozapłacowych wzrósł o 12,2 proc.

W gospodarce biznesowej wzrost był nieco niższy niż w całej gospodarce i wynosił 11,5 proc. w przypadku obu składników kosztów pracy. W przemyśle koszty pracy wzrosły o 10,7 proc., przy czym wzrost wynagrodzeń był na poziomie 10,7 proc., a wzrost pozapłacowych kosztów pracy wynosił 10,5 proc.

W budownictwie praca podrożała łącznie o 7 proc. Wzrost w takim samym wymiarze odnotowano w obu składnikach kosztów pracy. Natomiast w sektorze usług w ciągu roku praca podrożała o 12,7 proc.

W Polsce najwyższy wzrost kosztów pracy odnotowano w gospodarce niezwiązanej z biznesem (z wyłączeniem administracji publicznej), gdzie koszty pracy wzrosły łącznie o 14,1 proc. (płace o 14,1 proc., a koszty pozapłacowe o 14,4 proc.).