W trakcie nieformalnej wideokonferencji ECOFIN ministrowie finansów zapoznali się z programem prac przedstawionym przez niemieckiego ministra finansów w obszarze działania Rady ECOFIN.

„Dla nas szczególnie ważne są działania w obszarze podatkowym, w tym bardziej skuteczna walka z unikaniem opodatkowania. W tym ostatnim zakresie istotne jest wzmocnienie współpracy administracyjnej i dlatego Polska popiera przyspieszenie prac w oparciu o ostatnie propozycje Komisji Europejskiej" – dodał Kościński, cytowany w komunikacie MF.

Jak dodał minister, w opinii Polski potrzebne jest także szybkie zakończenie negocjacji projektów w obszarze podatku VAT. „To jest ważna kwestia dla Polski, ale też istotna dla właściwego funkcjonowania jednolitego rynku i nowych wyzwań związanych z ochroną klimatu oraz zwalczaniem gospodarczych skutków kryzysu wywołanego przez COVID-19” – podkreślił Kościński.

W trakcie piątkowego ECOFIN ministrowie finansów państw UE podsumowali dotychczasowe działania podjęte w reakcji na kryzys wywołany przez COVID-19 oraz omówili dalsze możliwości wspierania ożywienia gospodarczego w UE. Polska konsekwentnie podkreśla, iż w tym zakresie bardzo ważną rolę odgrywa ambitny wieloletni budżet UE - zaznaczyło Ministerstwo Finansów.

Reklama

Ministrowie zapoznali się z ocenami Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego wynikającymi z przygotowanych przez nie tzw. raportów konwergencji.

Omówili także wnioski i zalecenia przedstawione przez Forum Wysokiego Szczebla (High Level Forum on Capital Markets Union) w końcowym raporcie przedstawionym w czerwcu. Forum miało określić główne wyzwania związane z unią rynków kapitałowych (CMU). Raport zawiera 17 rekomendacji dla Komisji i w miarę możliwości dla państw członkowskich w zakresie przyszłego kształtu CMU.(PAP)