Pomimo kilku dużych nowelizacji swoich przepisów UE cały czas boryka się z nierozwiązanym problemem dotyczącym prania na jej terytorium pieniędzy. Skandal z największym duńskim bankiem Danske Bank z 2018 r. ujawnił luki prawne, które pozwoliły na wprowadzenie na unijny rynek 200 mld euro pochodzących z wątpliwych źródeł.

Na środowym posiedzeniu ministrowie finansów uzgodnili stanowisko, które ma być wskazówką dla Komisji Europejskiej do wypracowania odpowiednich projektów prawnych w najbliższych miesiącach.

"To polityczne porozumienie jest bardzo mocnym i jasnym sygnałem ze strony Europy ws. walki z praniem pieniędzy. Wszystkie kraje członkowskie są zjednoczone. Ramy prawne, które funkcjonują w UE muszą być wzmocnione" - powiedział na konferencji prasowej po zakończeniu nieformalnego spotkania minister finansów sprawujących prezydencję Niemiec Olaf Scholz.

Przyszłe rozwiązania, na które zgodziła się "27", mają wyeliminować luki w prawodawstwie UE wynikające z rozbieżności we wdrażaniu na szczeblu krajowym unijnych przepisów i brak centralnego organu nadzorczego.

Wnioski, które formalnie mają zostać uzgodnione w drodze procedury pisemnej w piątek, wzywają Komisję Europejską do przedstawienia propozycji legislacyjnej opartej na ocenie ryzyka w tym obszarze. Ministrowie finansów uzgodnili, że w określonych obszarach Komisja powinna zapewnić harmonizację przepisów UE poprzez bezpośrednio stosowane rozporządzenie.

Reklama

Od 2018 r. w UE obowiązują surowsze przepisy przeciwdziałające praniu pieniędzy. Mają one jednak formę dyrektywy, co oznacza, że poszczególne państwa członkowskie odpowiadają za implementację przepisów do swoich systemów prawnych.

Regulacje te mają utrudniać ukrywanie nielegalnych środków pod przykrywką wielu warstw fikcyjnych firm oraz wzmacniać kontrole wobec państw trzecich wysokiego ryzyka. Zwiększają one również rolę organów nadzoru finansowego oraz usprawniają wymianę i dostęp do informacji.

Poza zgodą na to, by rozwiązania z tego obszaru były wdrażane na mocy obowiązującego wszystkie państwa rozporządzenia, ministrowie poparli również ustanowienie organu unijnego z bezpośrednimi uprawnieniami nadzorczymi nad wybraną liczbą podmiotów wysokiego ryzyka. Mógłby on też w wyjątkowych sytuacją przejmować nadzoru od krajowych organów, jeśli te nie zapewniłby odpowiedniego nadzoru.

"Cieszę się, że ministrowie finansów przyjęli konkluzje w sprawie planu działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Będzie to dobra i ambitna podstawa do przygotowania pakietu propozycji prawnych w pierwszym kwartale 2021 r." - podkreślił wiceszef KE Valdis Dombrovskis.

W grudniu minionego roku UE wzmocniła rolę Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Zmieniono m.in. przepisy ustanawiające ten urząd, zobowiązując go i jego organy nadzorcze do tego, aby pomagały zapobiegać wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowy mandat wszedł w życie 1 stycznia 2020 r.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

stk/ kar/