Portal Statista przedstawia infografikę o tym, które kraje przyjęły najwięcej uchodźców. Cytuje raport Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców: „Chociaż COVID-19 tymczasowo doprowadził do zmniejszenia liczby osób ubiegających się o azyl z powodu ograniczenia w przemieszczaniu się i zamykaniu granic (...) czynniki leżące u podstaw konfliktu w sytuacjach na świecie pozostają nierozwiązane”.

W poniższym wykresie przedstawiono dane z raportu na temat krajów, w których obecnie przebywa najwięcej uchodźców. Turcja – geograficzny krok milowy w kierunku Unii Europejskiej dla milionów uciekających przed konfliktem w sąsiedniej Syrii – jest domem dla zdecydowanie największej liczby uchodźców – 3,6 miliona osób. Kolumbia, sąsiad dotkniętej kryzysem Wenezueli, gości drugą co do wielkości liczbę uchodźców – 1,8 miliona osób.

ikona lupy />
statista.com