"UE zwróciła się o złagodzenie kary dla Lisy Montgomery, biorąc pod uwagę prawo międzynarodowe i międzynarodowe standardy minimalne, których należy przestrzegać w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi" - oświadczył Stano.

"UE wzywa administrację USA do zmiany decyzji o przeprowadzeniu egzekucji na szczeblu federalnym w ostatnich dniach obecnej administracji" - dodał. Zaznaczył, że "od czasu wznowienia kary śmierci na szczeblu federalnym w lipcu 2020 r., po 17-letniej przerwie, byliśmy świadkami dużej liczby egzekucji" w USA.

Rzecznik Josepa Borrella przypomniał, że UE sprzeciwia się karze śmierci, którą uznaje za "sprzeczną z godnością człowieka i prawem do życia", ponieważ "stanowi ona nieludzkie i poniżające traktowanie i nie ma udowodnionego skutku odstraszającego".

"Egzekucje te stoją w sprzeczności z rosnącą dynamiką znoszenia kary śmierci na całym świecie, czego dowodem jest niedawne przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 8. rezolucji, wzywającej do ogłaszania moratorium na stosowanie kary śmierci" - dodał Stano.

Lisa Montgomery została skazana w 2007 roku za porwanie i uduszenie kobiety będącej w ciąży. Montgomery wycięła potem żywe dziecko z łona zabitej i przedstawiała je innym jako swoje. Dziecko żyje do dzisiaj. Egzekucję przeprowadzono mimo apelów prawników skazanej domagających się wstrzymania wykonania wyroku ze względu na chorobę psychiczną kobiety i uszkodzenie mózgu. (PAP)

zm/ akl/