"Przewiduje się, że w 2021 r. połowa ludności Afganistanu (19 mln osób - PAP) będzie cierpieć z powodu poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego. Susza dotykająca kraj pogarsza i tak już tragiczną sytuację bezpieczeństwa (...). Niedobór żywności i ograniczona dostępność wody zwiększą występowanie poważnego niedożywienia. W odpowiedzi UE mobilizuje wsparcie humanitarne, aby pomóc złagodzić klęskę głodu" - oznajmił komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarcic.

Najnowsze fundusze UE dla Afganistanu stanowią uzupełnienie początkowej kwoty 32 mln euro przyznanej na 2021 r. Od 1994 r. UE przeznaczyła ponad 1 mld euro na pomoc humanitarną dla Afganistanu.