Z inicjatywą obywatelską Glacier Initiative (inicjatywa na rzecz lodowców - PAP) wystąpiło pod koniec 2019 roku Szwajcarskie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Klimatu (Swiss Association for Climate Protection - SACP).

Rząd przekazał, że Szwajcaria jest już na dobrej drodze do tego, by osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto w 2050. Zaproponowano referendum w 2024 roku, w którym obywatele rozstrzygną, czy ma wejść zakaz paliw kopalnych - takich jak ropa naftowa, benzyna i diesel - jednak z małymi wyjątkami.

W propozycji rządu zastrzega się, że wykorzystanie paliw kopalnych po 2050 roku powinno być dozwolone m.in. w armii, policji i służbach ratowniczych.

"Szwajcaria jako kraj alpejski ma szczególny interes w ograniczeniu zmian klimatu" - oświadczył rząd. "Niemniej proponowana inicjatywa obywatelska idzie za daleko dla Szwajcarskiej Rady Związkowej (rządu - PAP) w niektórych aspektach" - dodał.

Jak zauważyły szwajcarskie media, propozycja rządu kończy rozważania na temat całkowitego zakazu używania paliw kopalnych, zostawiając otwartą furtkę na wyjątki, jeżeli alternatywne źródła energii nie będą do tego czasu dostępne. (PAP)