Francja będzie nadal chronić swoje strategiczne firmy. Pułap dla inwestycji kapitałowych w spółki wrażliwych sektorów, dla których wymagane jest zezwolenia państwa, został obniżony z 25 proc. do 10 proc. dla inwestorów spoza Europy.

"Ten próg obniżony do 10 proc. miał zostać zlikwidowany 31 grudnia, przedłużam go o kolejny rok do 31 grudnia 2022 r.” – zadeklarował Le Maire.

Taki środek ochrony francuskich firm został wprowadzony na początku kryzysu związanego z Covid-19.

Minister oskarżył też duże platformy cyfrowe o łamanie zasad wolnego rynku, w tym amerykańską platformę zakupową Wish, której funkcjonowanie zostanie ograniczone we Francji po dochodzeniu przeprowadzonym przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji, Konsumentów i Kontroli Nadużyć Finansowych (DGCCRF).

Oczekuje się, że witryna i aplikacja Wish znikną z głównych wyszukiwarek, takich jak Google, i sklepów z aplikacjami.