Jak poinformował irlandzki urząd statystyczny CSO, w dniu spisu, czyli 3 kwietnia 2022 r. w Irlandii przebywało na stałe 93 680 polskich obywateli, co oznacza spadek o 28 835, czyli o 23,5 proc., w stosunku do poprzedniego spisu z 2016 r., gdy ta liczba wynosiła 122 515. Dla porównania - w 2006 r., w pierwszym spisie przeprowadzonym po wejściu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu przez Irlandię rynku pracy dla obywateli nowych krajów członkowskich było w niej 63 276 Polaków.

Obywatele Polski w 2022 r. stanowili 1,82 proc. całej populacji Irlandii, a zarazem 15 proc. spośród prawie 632 tys. cudzoziemców zamieszkujących ten kraj. Na kolejnych miejscach byli obywatele Wielkiej Brytanii (13 proc. cudzoziemców), Indii (7 proc.), Rumunii (7 proc.) i Litwy (5 proc.).

Zarazem jednak zwiększyła się liczba osób mających podwójne - polskie i irlandzkie - obywatelstwo. O ile w 2016 r. było ich 9273, przy czym 6530 urodzonych w Irlandii, a 2743 - poza nią, czyli przeważnie w Polsce, to w 2022 r. podwójne obywatelstwo miały już 17 152 osoby, z czego 8636 urodzone w Irlandii, a 8516 poza nią. Ponieważ Polacy, którzy dodatkowo nabyli irlandzkie obywatelstwo nie są już klasyfikowani w statystykach jako cudzoziemcy, realnie liczba Polaków w Irlandii spadła nie o 28,8 tys., lecz o 20 956 osób. Zdecydowana większość z nich zdecydowała się wyjechać z Irlandii na stałe.

Reklama

Populacja Irlandii; wzrost o 8 proc.

Spis pokazał także, że 3 kwietnia 2022 r. populacja Irlandii liczyła 5,149 mln, co jest wzrostem o 8 proc. w stosunku do 2016 r., a w efekcie tego po raz pierwszy od 171 lat przekroczyła ona próg pięciu milionów. Spośród tej liczby 81 proc. mieszkańców miało wyłącznie obywatelstwo irlandzkie, 3 proc. irlandzkie oraz inne, 12 proc. to obywatele innych państw, zaś 3 proc. nie wskazało obywatelstwa bądź określiło się jako bezpaństwowcy. W porównaniu z 2016 r. liczba osób tylko z obywatelstwem irlandzkim spadła o 4 punkty proc., zaś z podwójnym obywatelstwem, cudzoziemców i bezpaństwowców wzrosły po 1 punkcie.

Zwraca też uwagę, że znacząco spadł odsetek mieszkańców kraju deklarujących się jako katolicy - z 79 proc. w 2016 r. do 69 proc. w 2022 r. Po części wynika to z tego, że ich bezwzględna liczba się zmniejszyła o prawie 181 tys., ale po części także z tego, że wzrosła liczba wyznawców innych religii.

Bartłomiej Niedziński (PAP)