Ustawa przewiduje m.in. utrzymanie deficytu budżetowego na poziomie nieprzekraczającym 3 proc. PKB i ograniczenie inflacji do 8 proc.

Priorytetem rządu jest też opanowanie inflacji

Program rządu, sformułowany dzięki porozumieniu ugrupowań wchodzących w skład rządzącej koalicji, partii Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria i GERB, dotyczy wszystkich podstawowych dziedzin gospodarki.

Reklama

Rządząca koalicja wyznaczyła sobie ponadto pięć priorytetów, a najważniejszym z nich jest przyjęcie kraju do strefy Schengen do grudnia 2023 roku. Sofia ma do tego czasu spełnić wszystkie wymagania europejskich partnerów dotyczące wzmocnienia kontroli granicznej, walki z korupcją, a także reformy służb specjalnych.

Kolejnym celem rządu jest wprowadzenie Bułgarii do strefy euro w styczniu 2025 roku, a ponieważ ponad połowa społeczeństwa nie aprobuje tego posunięcia, planowane jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej, przedstawiającej korzyści z wejścia do unii walutowej.

Priorytetem rządu jest też opanowanie inflacji, co wiąże się z podjęciem kroków mających doprowadzić do ustabilizowania cen oraz zwiększenia kontroli nad wykorzystywaniem subsydiów państwowych i unijnych. Program rządu przewiduje również wprowadzenie w życie reform i projektów, przewidzianych w krajowym planie odbudowy, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Ewgenia Manołowa