Polska w 2021 r. była największym beneficjentem finansowania regionów spójności przez Grupę EBI - finansowanie to wyniosło 4,5 mld euro. 35 proc. tej kwoty wsparło zrównoważony rozwój miast i regionów. 23 proc. finansowania zasiliło zrównoważoną transformację energetyczną. Również 23 proc. przeznaczono na rozwój innowacyjności, cyfryzacji i kapitału ludzkiego. Małe i średnie firmy otrzymały 19% finansowania wspierającego regiony spójności, podano.

"Znacząca część terytorium Polski jest objęta polityką spójności UE. Regiony te otrzymują największe wsparcie EBI i cieszę się z faktu, że służy ono nie tylko lokalnemu rozwojowi, ale też wspiera transformację energetyczną i cyfryzację. Rozwój gospodarczy powinien bowiem, służąc wzrostowi dobrobytu i jakości życia, brać również pod uwagę ograniczenia powiązane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Niezwykle istotne jest również zwiększanie poziomu cyfryzacji. Jest więc dla nas powodem do satysfakcji, że finansowanie EBI wspiera oba te obszary, zwiększając tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki" - powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Promowanie spójności jest priorytetem dla banku od czasu jego powstania w 1958 r. W ostatnim długoterminowym budżecie Unii Europejskiej, w latach 2014-2020, Grupa EBI wsparła inwestycje o wartości około 630 mld euro w mniej zamożnych regionach, tzw. regionach spójności, co odpowiada około 16 proc. PKB Unii. Zgodnie z analizą zawartą w raporcie, wpływ i długoterminowe korzyści z tych inwestycji sięgają nawet dalej niż ograniczanie wpływu niekorzystnych dla gospodarek zjawisk. Oczekuje się, że do 2040 r. inwestycje wspierane w latach 2014-2020 podniosą PKB UE o około 4,7 proc. powyżej scenariusza bazowego i doprowadzą do utworzenia dodatkowych 3,2 mln miejsc pracy, podkreślono.

W 2021 r. Grupa EBI przekazała 36,6 mld euro na projekty w regionach spójności. W przypadku EBI stanowiło to 41,5 proc. jego finansowania w 2021 r., znacznie powyżej udziału regionów objętych polityką spójności w gospodarce Unii Europejskiej (35 proc. w oparciu o PKB). Finansowanie EBI wsparło projekty o wartości 47,3 mld euro - najwięcej uzyskała Polska (4,5 mld euro), a następnie regiony spójności we Francji (3,3 mld euro) i Hiszpanii (2,7 mld euro). W stosunku do wielkości swoich gospodarek Grecja, Czechy i Rumunia również skorzystały na wysokim wolumenie kredytów w ramach polityki spójności na poziomie odpowiednio 1,6 mld euro, 0,9 mld euro i 0,8 mld euro.

Reklama

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

(ISBnews)