Dyplomata, będący Stałym Przedstawicielem RP przy OBWE poruszył temat kryzysu na wschodnich granicach UE podczas posiedzenia Stałej Rady Organizacji w Wiedniu. Hałaciński opisał działania Białorusi i wskazał na naruszenia przez władze w Mińsku podstawowych zasad OBWE, do której należy również Białoruś.

"Przypominamy władzom w Mińsku o ich międzynarodowych zobowiązaniach, łącznie z tymi zawartymi w ramach OBWE. Migracja nie może być używana jako narzędzie do szantażowania rządów i polaryzacji społeczeństw przy jednoczesnym narażaniu ludzkiego życia i zdrowia" - podkreślił ambasador.

Reklama

W trakcie posiedzenia Polskę wsparł przedstawiciel Unii Europejskiej, według którego sytuacja na granicy pokazuje cynizm białoruskiego reżimu, który stara się odwrócić uwagę od brutalnych represji i naruszeń praw człowieka na Białorusi.

Podczas debaty stanowisko popierające Polskę, poza państwami UE, wyraziły m.in. USA, Wielka Brytania, Ukraina, Turcja, Kanada, Szwajcaria i Norwegia.

W 2022 roku Polska przejmie od Szwecji trwające rok przewodnictwo OBWE. Organizacja skupia 57 państw, jej celem jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy w Europie w trzech wymiarach: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym oraz ludzkim.