W wartościach bezwzględnych największe kwoty na pomoc Ukrainie (na dzień 3 października) pochodziły ze Stanów Zjednoczonych. USA zadeklarowały łącznie pomoc w wysokości 52,3 mld euro, na którą składało się 27,6 mld euro pomocy wojskowej, 9,5 mld euro pomocy humanitarnej i 15,2 mld euro pomocy finansowej.

Jak pokazuje jednak zestawienie statista.com, wykorzystujące dane Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii, jeśli chodzi o zaangażowanie kraju w ujęciu względnym, w pierwszych ośmiu miesiącach wojny Stany Zjednoczone nie zbliżyły się nawet do Łotwy i Estonii. Wkład Łotwy w wysokości 350 mln euro odpowiada 1,01 proc. PKB kraju. Wkład finansowy Stanów Zjednoczonych do tego momentu stanowił równowartość 0,25 procent ich PKB.

Trzecim najbardziej zaangażowanym krajem w pomoc Ukrainie w ujęciu względnym jest Polska, która przekazała Ukrainie pomoc w wysokości 0,6 proc. swojego PKB.

Reklama
ikona lupy />
Pomoc państw dla Ukrainy w ujęciu względnym (jako proc. PKB) / statista.com