Według danych Ukraine Support Tracker, od początku wojny, która rozpoczęła się w lutym 2022 r., Stany Zjednoczone zadeklarowały ponad 52 mld euro pomocy wojskowej, finansowej i humanitarnej. Druga pod względem szczodrości jest Unia Europejska, która na pomoc walczącej Ukrainie przeznaczyła dotychczas 16,2 mld euro. Kolejne są: Wielka Brytania (6,7 mld euro), Niemcy (3,3 mld euro) i Kanada (3 mld euro).

Według Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii, w ostatnich tygodniach USA zobowiązały się do przekazania Ukrainie pomocy w wysokości blisko 12 miliardów euro, podczas gdy kraje i instytucje UE zadeklarowały tylko 1,4 miliarda euro.

Inne kraje także pomagają. Mimo że liczby te są stosunkowo niskie w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, to biorąc pod uwagę pomoc dwustronną w przeliczeniu na procent PKB, kilka krajów europejskich wyprzedza USA. Wsparcie ze strony Łotwy to aż 0,9 proc. łotewskiego PKB, Estonia przeznacza na ten cel 0,8 proc. PKB. Polska wsparła swojego wschodniego sąsiada kwotą na poziomie 0,5 proc. PKB. Pod tym względem Stany Zjednoczone zajmują ósme miejsce, ponieważ wartość dostarczonej pomocy stanowi 0,2 procent amerykańskiego PKB.

ikona lupy />
Pomoc wojskowa, finansowa, humanitarna dla Ukrainy / statista.com
Reklama