Wiedza o Rosji jest obecnie „kluczowa” dla NATO, ponieważ Rosja jest w strategii sojuszu definiowana, obok terroryzmu, jako największe zagrożenie – wskazał kierujący Sojuszniczym Dowództwem ds. Transformacji (ACT) gen. Lavigne.

Wywiad z francuskim wojskowym został opublikowany w poniedziałkowym wydaniu „Helsingin Sanomat”. ACT w Norfolk, gdzie mieści się największa amerykańska baza marynarki wojennej, jest jednym z dwóch najważniejszych strategicznych sztabów dowodzenia NATO, zajmującym się m.in. dostosowaniem zdolności bojowych sojuszu do nowych wymagań geopolitycznych.

Arktyka w centrum uwagi

Reklama

Lavigne przypomniał przy tym, że strategiczne znaczenie regionu bałtycko-nordyckiego dla NATO wynika przede wszystkim z geografii i odpowiedniego spojrzenia na mapę. Mapy – zauważył – pokazują nie tylko dystans od możliwej linii frontu do najważniejszych obszarów zamieszkania oraz obiektów przemysłowych i wojskowych, ale przede wszystkim do dostępu i przejścia do Arktyki, która „będzie mieć coraz większe znaczenie dla Rosji” ze względu na topnienie lodu.

Fińska technologia

Oprócz położenia geograficznego i północnej perspektywy Finlandia – wskazał również natowski dowódca – dostarczy sojusznikom potencjał swojego przemysłu obronnego oraz know-how, w tym np. w dziedzinie technologii kwantowej.

Tajne porozumienia

Lavigne przypomina również, że choć Finlandia współpracowała z NATO od lat i jej adaptacja do organizacji nie jest wyzwaniem, to NATO postawiło przed Finlandią także pewne cele rozwojowe, ale szczegóły są „tajne”.

Fińska rezerwa

„HS” zwrócił przy tym uwagę, że NATO stawia na jednostki szybkiego reagowania, które opierają się na armii zawodowej, zaś siłą fińskiej armii pozostają rezerwiści (w 5,5 mln kraju rezerwę tworzy ok. 870 tys. Finów; liczebność sił zbrojnych w czasie wojny to 280 tys. żołnierzy).

Finlandia była partnerem NATO przez dwie dekady, od połowy lat 90. Wiosną 2022 r. w odpowiedzi na rosyjski atak na Ukrainę, fińskie władze zdecydowały o przystąpieniu do sojuszu. Formalnie Finlandia stała się członkiem NATO 4 kwietnia, jako 31. kraj.

Wspólne dowództwo

Według źródeł fińskiej prasy Finlandia może wejść w struktury Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO (JFC) w Norfolk, która odpowiada za północny Atlantyk i Norwegię (drugi europejski pion dowództwa jest w Brunssum w Holandii). Byłoby to rozsądne – uważają eksperci – z punktu widzenia wspólnej obrony Skandynawii, aby Finlandia, Norwegia (oraz Szwecja po akceptacji członkostwa) przynależały do tej samej struktury dowodzenia.

Z Helsinek Przemysław Molik