Pilotażowy 3 km odcinek metalowej bariery, wysokiej na 3 metry i zwieńczonej drutem kolczastym, znajduje się w Imatrze w pobliżu najbardziej uczęszczanego przejścia granicznego. Budowę płotu na wschodniej granicy rozpoczęto wiosną tego roku. Początkowo zakładano, że pierwszy testowy odcinek bariery będzie gotowy przed końcem czerwca. Opóźnienie spowodowane było m.in. zaobserwowanymi na etapie prac „niedoskonałościami” jak i wymagającymi więcej czasu instalacjami systemu monitoringu.

Kilkaset metrów znajduje się na obszarze koszar wojskowych

Kilkaset metrów testowego odcinka znajduje się także na obszarze lokalnych koszar wojskowych, gdzie przede wszystkim sprawdzane są techniki obserwacyjne. Doświadczenia z pilotażu zostaną wykorzystane na kolejnych etapach prac – powiedział szef projektu Ismo Kurki, z jednostki straży granicznej dla Finlandii Południowo-Wschodniej. Docelowo w tym regionie zabezpieczone ma być ok. 70 km granicy.

Reklama

Jednocześnie lapoński oddział straży graniczny poinformował, że na początku września rozpoczęła się wycinka drzew i przystąpiono do pierwszych prac przy budowie płotu w północnej części kraju w regionie miejscowości Salla. W Laponii ze względu na trudniejsze warunki wodno-gruntowe (bagna i bezdrożne lasy), które w praktyce utrudniają nielegalną migrację, płot ma zostać wzniesiony jedynie przy głównej szosie, a do zabezpieczenia granicy konieczne będzie zbudowanie przeprawy pontonowej.

Fińskie władze zamierzają zabezpieczyć ok. 200 km granicy z Rosją, tj. ok. 15 proc. całej liczącej ponad 1300 km wschodniej granicy. Przedsięwzięcie ma zakończyć się do 2026 r.

Z Helsinek Przemysław Molik