Biorąc pod uwagę zobowiązania dotyczące pomocy wojskowej dla Ukrainy w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2023 r., rząd USA przeznaczył łącznie 42,1 mld euro. Jednak w ujęciu względnym to zobowiązanie w zakresie pomocy wojskowej wynosi tylko około 0,2 procent amerykańskiego PKB.

Patrząc na ten wskaźnik, mniejsi sąsiedzi Ukrainy podejmują dużo większy wysiłek, aby pomóc Ukrainie w odparciu rosyjskiego najeźdźcy. Estonia przekazała pomoc Ukrainie o wartość 1,3 procent PKB, a Litwa 1,2 procent swojego PKB. Zobowiązania Polski w zakresie pomocy wojskowej stanowią równowartość 0,5 proc. jej PKB.

ikona lupy />
Łączna pomoc Ukrainie wg kraju / statista.com

Największy partner Ukrainy w zakresie pomocy wojskowej od początku wojny, Stany Zjednoczone, przeznaczyły na pomoc łącznie 69,5 miliarda euro, biorąc pod uwagę także wsparcie finansowe i humanitarne. Sama pomoc wojskowa USA była na poziomie 42 mld euro. Kolejnym państwem z największym wkładem w pomoc Ukrainie są Niemcy. Łączne wsparcie dla Ukrainy naszych zachodnich sąsiadów jest na poziomie 20,9 mld euro, w tym 17,1 mld euro to pomoc wojskowa. Następne są: Wielka Brytania (łącznie 13,8 mld EUR, w tym 6,6 mld EUR pomocy wojskowej) i Norwegia (7,4 mld EUR, z czego na wojsko przeznaczono 3,7 mld EUR).

Reklama

Nominalna pomoc Polski dla Ukrainy osiągnęła łączną wartość 4,3 mld euro, z 3 mld euro przypadło na pomoc militarną.

ikona lupy />
Pomoc militarna dla Ukrainy wg państw / statista.com