"Właśnie zakończyliśmy dwa tygodnie intensywnych rozmów z UE. Poczyniliśmy postępy, ale zgadzam się z Michelem Barnierem, że w niektórych zasadniczych kwestiach nadal istnieją duże rozbieżności. Nadal pracujemy nad znalezieniem rozwiązań, które w pełni respektują suwerenność Wielkiej Brytanii" - napisał w środę wieczorem na Twitterze Frost.

Pół godziny wcześniej o rozbieżnościach poinformował Barnier. "Pomimo wysiłków UE zmierzających do znalezienia rozwiązań nadal istnieją bardzo poważne rozbieżności w zakresie równych szans, zarządzania i rybołówstwa. Są to niezbędne warunki dla jakiegokolwiek partnerstwa gospodarczego. UE jest przygotowana na wszystkie scenariusze" - napisał Barnier na Twitterze.

Przez ostatnie dwa tygodnie negocjacji, które toczyły się najpierw w Londynie, a potem w Brukseli, żaden z nich nie informował o postępach w rozmowach, ani przez żadne oficjalne oświadczenie, ani za pośrednictwem wpisów na Twitterze. Jak podała stacja BBC, rozmowy najprawdopodobniej zostaną wznowione w przyszłym tygodniu w Londynie.

Brak porozumienia przed 31 grudnia 2020 roku, kiedy skończy się okres przejściowy po brexicie, oznacza, że od przyszłego roku handel między Wielką Brytanią a UE będzie odbywał się na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO), czyli będą mogły być stosowane cła, kwoty ilościowe i inne bariery.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)