W 2021 r. na 238 państw ujętych w zestawieniu Generalnej Administracji Celnej Chin (GACC) tylko w 29 przypadkach łączna wymiana handlowa była mniejsza niż w poprzednim roku. Największą wartość wymiany handlowej Chiny osiągnęły ze Stanami Zjednoczonymi - łącznie wzrosła ona o 28,7 proc. do 455,6 mld dol. W handlu ze Stanami Zjednoczonymi Chiny miały nadwyżkę na poziomie 396,6 mld dol. Drugim największym partnerem handlowym Chin była Japonia z wymianą towarów i usług o wartości 371,4 mld dol. (wzrost o 17,1 proc.). W handlu z Japończykami Chiny odnotowały deficyt na poziomie 39,7 mld dol. Na trzecim miejscu znalazła się Korea Południowa (362,3 wymiany handlowej – wzrost o 26,9 proc., deficyt Chin 64,6 mld dol.)

Wśród państw europejskich największym partnerem handlowym Państwa Środka w 2021 r. były Niemcy. Z Chin do naszych zachodnich sąsiadów (i w drugą stronę) popłynęły towary o wartości ponad 235 mld dol. (wzrost o 22,5 proc.), co plasuje Niemy na szóstej pozycji.

Reklama

Polska 29. partnerem handlowym Chin

W tym zestawieni Polska plasuje się na 29. pozycji. Łączna wymiana handlowa między Polską a Chinami w 2021 r. wynosiła ponad 42,1 mld dol., co oznacza wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem o 35,7 proc.

Eksport z Chin do Polski wzrósł o 36,9 proc. i sięgnął 36,6 mld dol. W tym samym czasie z Polski do Chin popłynęły towary za 5,5 mld dol., czyli o 28,3 proc. więcej niż w poprzednim roku. To rekordowe dane.

Bilans dwustronnego handlu Polski z Chinami wypada na korzyść Państwa Środka, które osiągnęło nadwyżkę w handlu z Polską na poziomie powyżej 31 mld dol.