Badanie wykazało, że im więcej czasu młodzi obywatele Chin spędzają na nauce, tym niższy jest poziom dzietności – podaje związany z Komunistyczną Partią Chin „Global Times”. Media podkreślają, iż rodziny, gdzie uczniowie są objęci obowiązkowym kształceniem, dotyka „największa presja w kwestiach związanych z finansami oraz czasem”.

Ile kosztuje wychowanie dziecka w Chinach?

W 2021 r. w Chinach współczynnik dzietności wyniósł 1,16 (wówczas urodziło się ponad 10 mln dzieci według danych agencji informacyjnej Xinhua, jeszcze w 2016 r. liczba urodzeń przekroczyła 18 mln).

Reklama

Z wyliczeń „Global Times” wynika, że koszt wychowania dziecka (od 6 do 14 roku życia) to w Chinach ponad 210 000 juanów (około 31 021 dol.).

Wspomniana kwota to ok. 44,65 proc. całkowitych kosztów wychowania dziecka do osiągnięcia pełnoletności – zaznacza think tank YuWa Population Research.

Problemy w usługach przedszkolnych?

Z badania, o którym informuje „Global Times”, wynika również, że na współczynnik dzietności ma wpływ krajowy system usług przedszkolnych.

Problem dotyczy „podaży usług” w przypadku dzieci w wieku 0-3 lat. Z kolei, jak dodaje profesor ekonomii z Uniwersytetu Pekińskiego Liang Jianzhang, przy dzieciach w wieku 3-5 lat można mówić o „nadpodaż” w usługach opiekuńczych.

Według „GT” usługi opiekuńcze w Państwie Środka wypełniają zapotrzebowanie poniżej średniej w krajach OECD (gdzie jest to 35 proc.) W Chinach to ok. 5,5 proc., w 2021 r. liczba przedszkoli wyniosła ok. 294 800 (uczęszczało tam ponad 48 mln dzieci). Ponadto dotychczasowe inwestycje finansowe są niewystarczające, co przekłada się też na sytuację w sektorze opieki nad dziećmi – uważa „GT”.