Inicjatywa ta składa się z dwóch głównych komponentów:

  • Pasy Ekonomiczne Pasa i Szlaku: Odnosi się to do tworzenia sieci lądowych korytarzy transportowych, które łączą Chiny z Europą poprzez Azję Środkową i Bliski Wschód. Jest to często porównywane do historycznego Jedwabnego Szlaku. Obejmuje to budowę dróg, linii kolejowych, rurociągów i innych infrastruktur.
  • Maritime Silk Road (Morski Jedwabny Szlak): Koncentruje się na inwestycjach w porty morskie i inne projekty infrastrukturalne wzdłuż kluczowych morskich szlaków handlowych, które łączą Chiny z regionami Azji Południowo-Wschodniej, Południowej Azji, Afryki i nawet Europy.

Celem Inicjatywy Pasa i Szlaku jest zwiększenie regionalnej integracji, promowanie wolnego handlu i wzrostu gospodarczego, a także wzmocnienie wpływów Chin na świecie. Projekt ten obejmuje ponad 70 krajów, które stanowią znaczną część światowej populacji i globalnego PKB.

Inicjatywa ta nie jest pozbawiona kontrowersji. Niektóre kraje i analitycy wyrażają obawy dotyczące możliwego zadłużenia krajów uczestniczących, wpływu na środowisko, a także zwiększenia wpływów geopolitycznych i strategicznych Chin. Ponadto, niektóre projekty spotkały się z lokalnymi oporami i krytyką ze względu na brak przejrzystości, standardów środowiskowych i społecznych.

Reklama