Według szacunków chińskiego Narodowego Biura Statystycznego PKB tego kraju w ujęciu rocznym w 2023 r. wzrósł o 5,2 proc., co oznacza, że gospodarka Państwa Środka osiągnęła wartość 17,5 bln USD.

To druga, po amerykańskiej, największa gospodarka świata, która odpowiada za 28,7 proc. globalnej produkcji przemysłowej.

Z innych istotnych wskaźników makroekonomicznych za 2023 r. warto wspomnieć o wzroście sprzedaży detalicznej o 7,2 proc., rosnących o 3,0 proc. inwestycjach oraz o bardzo niskiej, bo zaledwie 0,2-proc. inflacji.

Reklama

Według oficjalnych danych Pekinu poprawia się też znacząco sytuacja finansowa obywateli. Stopa bezrobocia wyniosła 5,2 proc., a kraj odnotował znaczący wzrost – bo aż o 6,1 proc. – dochodu rozporządzalnego na mieszkańca. Na koniec 2023 r. wyniósł on 5.451 tys. dol.

Inwestycje i luzowanie monetarne planem na 2024 r.

W ocenie ekonomistów Allianz Trade w 2024 r. konieczne będzie dalsze poluzowanie polityki pieniężnej w Chinach. Jak sami zaznaczają, nastawienie polityki pieniężnej wyraźnie zmieniło się na łagodne w drugiej połowie 2023 r., chociaż już od 2022 r. wydajność kredytowa była niska.

„W 2024 r. spodziewamy się dwóch obniżek stóp procentowych (łącznie o 20 pb), którym towarzyszyć będzie uwolnienie długoterminowej płynności poprzez dwie obniżki stopy rezerwy obowiązkowej (łącznie o 50 pb)” – przewidują w raporcie ekonomiści Allianz Trade.

Ich zdaniem gospodarkę Państwa Środka pobudzać będą też inwestycje infrastrukturalne, którym sprzyjać będzie zniesienie limitów zadłużenia jednostek samorządowych.

„Allianz Trade oczekuje, że w 2024 r. limit specjalnych obligacji samorządowych zostanie zwiększony do 4,2 bln RMB (z 3,8 bln RMB), podczas gdy rząd centralny może wyemitować długoterminowe obligacje specjalne o wartości 1 bln RMB” - wskazano.

Wspomniane 4,2 bln renminbi to w przeliczeniu 0,59 bln dol. amerykańskich.

Chiny będą pobudzać rynek nieruchomości

Ekonomiści Allianz Trade spodziewają się również w 2024 r. administracyjnych zachęt do pobudzania chińskiego rynku nieruchomości.

„(…) aby jeszcze bardziej wzmocnić zaufanie, decydenci muszą dążyć do stabilizacji cen w sektorze nieruchomości, kontynuując takie działania, jak złagodzenie zasad zakupu, zmniejszenie wymagań dotyczących zaliczek i oprocentowania kredytów hipotecznych” – napisano w raporcie.

Całościowo, autorzy raportu oceniają, że PKB Chin w 2024 r. wzrośnie o 4,6 proc. rok do roku, czyli o 0,6 pkt. proc. mniej niż w minionym roku.

Nowoczesne technologie? Tak, ale jeszcze nie teraz…

Autorzy raportu zaznaczają, że nowe gałęzie przemysłu i zaawansowana produkcja mogą stać się bardziej zrównoważonymi czynnikami wzrostu, ale dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Na razie nie są one wystarczająco duże, by zrównoważyć m.in. spowolnienie na rynku nieruchomości.

„Pomimo wielu słabości, rok 2023 był również rokiem, w którym Chiny stały się największym eksporterem samochodów na świecie, napędzanym przez rosnący globalny popyt na pojazdy elektryczne. Inne strategiczne sektory, takie jak baterie, panele słoneczne i roboty przemysłowe, również radziły sobie bardzo dobrze” - napisano w raporcie.

„Choć szybko się rozwijają, na razie te wschodzące branże nie są wystarczające, aby zrekompensować załamanie na rynku nieruchomości” – dodano, podkreślając przy tym, że coraz bardziej napięty kontekst geopolityczny może stanowić wyzwanie dla dalszego rozwoju chińskiego postępu technologicznego.

Zdaniem ekspertów z Allianz Trade, Chińscy decydenci „z pewnością” uczynią zaawansowaną produkcję i samowystarczalność częścią długoterminowego planu wzrostu gospodarki, ale na tym etapie potrzebne są dalsze uzgodnienia polityczne.

Wskazują w tym wątku, że trzecie plenum partii rządzącej zostało opóźnione bez ustalenia daty i powinno określić kierunek chińskiej gospodarki na nadchodzące lata.

Chiny chętniej kupują z Polski

Wróćmy jeszcze do kondycji i wyników chińskiej gospodarki w 2023 r. Jak podał tamtejszy urząd statystyczny, handel zagraniczny Chin odnotował nieznaczny wzrost o 0,2 proc.

Wartość całkowitych obrotów w handlu zagranicznym osiągnęła 5,86 bln dol., przy czym eksport wzrósł o 0,6 proc. do 3,3 bln dol., a import spadł o 0,3 proc. do 2,5 bln dol. Oznacza to, że Państwo Środka zamknęło 2023 r. z prawie bilionem dolarów nadwyżki w handlu.

Dane GUS ws. wymiany handlowej na linii Polska-Chiny dotyczą na razie jedynie okresu styczeń-listopad. Wynika z nich, że Chiny są raptem 22. największym odbiorcą polskich towarów, ale wartość ich importu z Polski rośnie. We wspomnianym okresie polscy producenci sprzedali do Państwa Środka towary za 3,0 mld dol., czyli o 5,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.