Zakaz publicznej krytyki Komitetu Centralnego

„Publiczne stwierdzenia sprzeczne z decyzjami Komitetu Centralnego są absolutnie niedozwolone” – napisano w specjalnym sprawozdaniu partyjnej Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny, opublikowanym w tym tygodniu przez państwową agencję prasową Xinhua.

Członków KPCh przestrzeżono przed „otwartym krytykowaniem partii w ważnych kwestiach”. „Nieodpowiedzialne dyskusje” na temat najważniejszych decyzji partii „zakłócają myśli” i podważają jedność członków – dodano. Zapowiedziano, że łamanie zakazu będzie traktowane surowo.

Reklama

Według sprawozdania kierownictwo KPCh „w pełni wysłuchało” różnych opinii, zanim podjęło decyzję, więc gdy ta już zapadła, wszyscy członkowie partii muszą „zdecydowanie wprowadzać ją w życie” – przekazał „SCMP”.

Xi Jinping konsoliduje władzę

Od objęcia władzy w 2012 roku sekretarz generalny KPCh Xi Jinping konsekwentnie zacieśnia kontrolę nad aparatem partyjnym, organami państwowymi i całym społeczeństwem. W 2022 roku zapewnił sobie bezprecedensową trzecią kadencję na stanowisku szefa partii, a rok później – przewodniczącego ChRL.

Według „SCMP” planowane na lipiec plenum Komitetu Centralnego wytyczy plany gospodarcze na kolejne pięć lat i będzie jednym z kluczowych momentów trzeciej kadencji Xi. Chińska gospodarka mierzy się obecnie z kryzysem na rynku nieruchomości, odczuwa skutki karnych ceł w USA i polityki UE dotyczącej obniżania ryzyka związanego z relacjami handlowymi z Pekinem.(PAP)

wia/ akl/