Największe straty poniósł Aleksiej Mordaszow - biznesmen inwestujący m.in. w branży turystycznej i wydobywczej, prezes spółki górniczo-hutniczej Siewierstal. Według Bloomberga jego majątek zmniejszył się o ponad 8 mld dolarów i wynosi obecnie 20,6 mld dolarów. Swój stan posiadania znacznie uszczuplili też m.in. Giennadij Timczenko, do marca związany z drugim największym rosyjskim koncernem gazowym Nowatek, oraz były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea Londyn Roman Abramowicz. Obaj stracili po około 6 mld dolarów.

Listę najbogatszych Rosjan otwierają obecnie główny udziałowiec Norylskiego Niklu Władimir Potanin (majątek szacowany na 31,6 mld dolarów) i aktualny prezes Nowateku Leonid Michelson (26,7 mld dolarów). Potanin, jako jeden z nielicznych miliarderów, zwiększył swój stan posiadania w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy.

Na początku marca, w pierwszych tygodniach rozpoczętej 24 lutego inwazji Rosji na Ukrainie, władze Włoch zajęły luksusowe jachty Mordaszowa i Timczenki zacumowane w portach w regionie Liguria. Aktywa należące do Mordaszowa zostały zamrożone również m.in. w Belgii.