Regularne badanie przeprowadzone wśród dyrektorów finansowych 95 firm, w tym 18 spółek z prestiżowego indeksu giełdowego FTSE100, wykazało, że aż 79 proc. z nich spodziewa się pogorszenia środowiska biznesowego w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, o 4 punkty proc. więcej niż w połowie roku.

To trzeci kolejny kwartał, w którym odnotowano wzrost obaw. W efekcie tego osiągnęły one najwyższy poziom od początku prowadzenia badania.

Jednocześnie spadła wiara menadżerów w poprawę sytuacji w najbliższych miesiącach. W sondażu Deloitte zaledwie 13 proc. z nich powiedziało, że myśli o przyszłości z większym optymizmem niż trzy miesiące temu - o ponad 11 punktów proc. mniej niż w lipcu.

Główny ekonomista Deloitte Ian Stewart ocenił, że przedsiębiorcy "stali się większymi pesymistami, jeśli chodzi o długoterminowe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej".

Jak zaznaczył, jedynie 12 proc. z nich deklaruje, że to dobry moment na podejmowanie ryzyka inwestycyjnego, a aż 44 proc. spodziewa się obniżenia wydatków w najbliższych trzech latach. Połowa firm ostrzegła również, że może mieć to negatywny wpływ na rynek pracy.

W ostatnich miesiącach wiele brytyjskich firm podkreśliło, że intensyfikuje przygotowania na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia w sprawie przyszłych relacji handlowych, m.in. przenosząc część swoich operacji do kontynentalnej Europy lub zakładając spółki-córki w innych krajach członkowskich UE.

W weekend taką deklarację złożyła szefowa giganta ubezpieczeniowego Lloyd's of London, która zapowiedziała przeniesienie wielu istniejących zobowiązań do zarejestrowanej w Brukseli spółki zależnej. Wcześniej podobne ruchy zapowiedziała m.in. firma elektroniczna Panasonic, która zdecydowała o stworzeniu nowej europejskiej siedziby w Amsterdamie.

Negocjacje w sprawie umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będą głównym tematem przyszłotygodniowego szczytu UE w Brukseli.

Obie strony podkreślały, że ostateczne porozumienie w tej sprawie jest konieczne najpóźniej w listopadzie, aby zachować odpowiednio dużo czasu na ratyfikację ustaleń przez Parlament Europejski i brytyjską Izbę Gmin.

Brak porozumienia doprowadziłby do tego, że handel pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską byłby regulowany przepisami Światowej Organizacji Handlu, a także powróciłyby m.in. szczegółowe kontrole celne i graniczne, które zdaniem ekspertów będą zagrażały m.in. płynności paneuropejskich łańcuchów dostaw.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca ub.r. i powinna opuścić Wspólnotę 29 marca 2019 roku.

Z Londynu Jakub Krupa

>>> Polecamy: Zmiany w leasingu. MF rozwiewa wątpliwości: umowa teraz, auto za rok