Galileo ma zapewnić Europie niezależność od innych systemów nawigacji satelitarnej oraz strategiczną autonomię w tej dziedzinie. Zdaniem Komisji niezależność Europy w tym sektorze pobudzi europejski rynek pracy, pomoże UE wzmocnić swoją rolę w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz wesprze powstające technologie, takie jak sztuczna inteligencja, drony i internet rzeczy.

Obecnie 95 proc. przedsiębiorstw produkujących chipy do smartfonów na potrzeby nawigacji satelitarnej wytwarza chipy, które umożliwiają korzystanie z Galileo. Cel dotyczący 1 mld użytkowników opiera się na liczbie smartfonów korzystających z Galileo sprzedanych na całym świecie. Faktyczna liczba użytkowników systemu Galileo jest większa. W Europie wszystkie nowe modele samochodów dopuszczone na rynek są wyposażone w system eCall, który wykorzystuje Galileo do przekazywania służbom ratowniczym informacji o lokalizacji pojazdu. Od tego roku system Galileo jest zintegrowany z tachografami cyfrowymi ciężarówek, aby zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Galileo świadczy również usługi poszukiwawczo-ratownicze, skracając czas potrzebny do wykrycia osoby wyposażonej w nadajnik alarmowy do poniżej 10 minut na morzu, w górach czy na pustyni. Dzięki Galileo dokładność lokalizacji poprawiła się z 10 km do mniej niż 2 km. System ten będzie też w przyszłości informował daną osobę, że pomoc nadchodzi.

Ponadto Galileo wspiera organy publiczne w zakresie bezpieczeństwa. Użytkownicy rządowi mają dostęp do wiarygodnej i w pełni szyfrowanej usługi podczas sytuacji wyjątkowych lub kryzysowych w kraju, takich jak ataki terrorystyczne, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług.

"Galileo zapewnia obecnie wysokiej jakości usługi w zakresie określania czasu i nawigacji miliardowi użytkowników smartfonów na całym świecie. Było to możliwe dzięki prawdziwie europejskim wysiłkom przy budowie najdokładniejszego systemu nawigacji na świecie, wraz ze wsparciem i zaangażowaniem GSA (Agencja Europejskiego Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej - PAP). Jestem przekonana, że nasz przemysł kosmiczny nadal będzie się rozwijał dzięki pracom, pomysłom i inwestycjom w ramach nowego unijnego programu kosmicznego" - powiedziała w poniedziałek Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Inne działania UE prowadzone w przestrzeni kosmicznej obejmują program Copernicus (bezpłatne i powszechnie dostępne dane pochodzące z obserwacji Ziemi dotyczące obszarów lądowych, atmosfery, oceanów, zmiany klimatu oraz na potrzeby zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa), EGNOS (regionalny system nawigacji satelitarnej) oraz obserwację i śledzenie obiektów kosmicznych.

Aby przyczynić się do utrzymania i dalszego wzmocnienia wiodącej roli UE w przestrzeni kosmicznej, Komisja zaproponowała na następny długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027 program kosmiczny o wartości 16 mld euro.

>>> Czytaj też: Jak będzie się nazywała "polska planeta". Są trzy propozycje