W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo spadł w II kw. br. o 15 porc. w strefie euro oraz o 14,1 porc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 15 porc. spadku w tym ujęciu.

W Polsce PKB wyrównany sezonowo spadł o 7,9 porc. r/r, zaś w ujęciu kw/kw - o 8,9 porc. w II kw. 2020 r., wynika także z wstępnych danych Eurostatu.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś w szybkim szacunku tych danych, że PKB (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) spadł o 8,2 porc. r/r w II kw. 2020 r. wobec 2 porc. wzrostu r/r w poprzednim kwartale. W II kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 8,9 porc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 7,9 porc.

Polecamy: Projekt drugiej Tarczy antykryzysowej dla turystyki pojawił się na stronach Sejmu