"Ja nie widzę żadnych argumentów na rzecz wspólnej waluty, nie widziałem i na razie nie widzę. Jeżeli będziemy się szybko rozwijać i dogonimy w jakiś sposób np. średnią krajów strefy euro, to wtedy wydaje mi się zasadne rozważenie możliwości wejścia do wspólnej waluty" - powiedział Gatnar podczas seminarium mBank - CASE pt. "Czy problemy sektora bankowego mogą zahamować proces konwergencji polskiej gospodarki?".

Wchodząc w 2004 r. do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, jednak bez określania terminów.